Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

1033 d0a8
Reposted fromsomenonsense somenonsense viamentalstate mentalstate
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viamentalstate mentalstate
Sponsored post
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viaIriss Iriss
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Mówią żeś wredna i niebezpieczna
Że prędzej czy później staniesz w moich drzwiach
Że w twe sidła łatwo wejść jak nożem w masło
Z drugiej strony uciec nie ma jak
— Happysad Niezapowiedziana
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
9363 2fdf 500
Reposted fromflesz flesz viaCarmila Carmila
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viapikkumyy pikkumyy

June 06 2015

9302 1387
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamentalstate mentalstate
ZAWSZE BYŁ SŁODKI, LECZ PRZYGNĘBIAŁY GO ŻYCIOWE TROSKI..
— skydelan.soup.io
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
- Zostało tylko 5 godzin..  - Do czego ?  - By dotrwać do rana. . 
— skydelan.soup.io
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
9148 db31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarayla rayla
3559 d9e6
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaIriss Iriss
0916 f5d0 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viarayla rayla
6340 f999
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viarayla rayla
0499 8358
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viamentalstate mentalstate
6435 9537
Reposted fromYacho232 Yacho232 viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...