Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2016

9795 5d9e
Reposted fromgorky gorky viacorazon corazon
6404 27f3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
Żyj po swojemu, świat się do ciebie dostosuje.
— K. Bagieńska (@riseme)
Reposted fromriseme riseme viairmelin irmelin

August 02 2015

Reposted fromgruetze gruetze vialiars liars
2450 a7bb 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaExplorers Explorers
8327 4ce1 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viazuzan zuzan
0485 4695
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viazuzan zuzan
2346 d3f2
Reposted fromkarna karna viaExplorers Explorers
7864 045e 500
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaIriss Iriss

August 01 2015

1831 2f74 500
Reposted frominto-black into-black viaExplorers Explorers
Reposted fromgruetze gruetze viaIriss Iriss
Solitude | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaNocturia Nocturia
2901 fd38
Reposted fromdiicap diicap viaNocturia Nocturia

June 26 2015

1033 d0a8
Reposted fromsomenonsense somenonsense viacripple cripple
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viacripple cripple
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viaIriss Iriss
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Mówią żeś wredna i niebezpieczna
Że prędzej czy później staniesz w moich drzwiach
Że w twe sidła łatwo wejść jak nożem w masło
Z drugiej strony uciec nie ma jak
— Happysad Niezapowiedziana
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl